top of page

מצעד הגאווה החיפאי

מיתגתי את מצעד הגאווה החיפאי, יוני 2023. יחד עם בית הקהילות וחבר השיווק וההפקה "אתוס", יצרתי דימוי ראשי ושפה גרפית לכל האירוע. השנה להבדיל משנים קודמות המצעד התרחש בשעות הערב. היה לנו חשוב להביא לידי ביטוי עיצוב באווירה לילית יותר, המדבר לכלל האוכלוסיה המקומית, המגוונת והעשירה המתגוררת בעיר חיפה. בעזרת איפיון ואיור הדמות הראשית, אשר מסמלת רב גווניות, צבעוניות, ליבריות ואהבה לכל אדם ובת אדם באשר הם והן.

bottom of page