top of page

עיצוב פוסטרים

כאן תוכלו לראות מקרוב את הפוסטרים המעוצבים והמאויירים שיצרתי עבור אירועים תרבותיים שונים.

רוב העבודה נעשתה על ידי יצירת דימוי מרכזי איורי, לרוב בטכניקות משולבות ידניות, ואז שילוב הדימוי לתוך פוסטר אחד שמעביר את המסר.

bottom of page