top of page

מיתוג מסעדה

שיפור מיתוג המסעדה כולל הרחבת השפה הגרפית. הלקוח רצה להבליט החוצה את ההתמחות שלהם בבשר איכותי, כבוד לבשר, אבל לא ממקום יהיר או מתנשא.

מדבר איכות אבל בגובה העיניים.

רקע של קרני-01.png
bottom of page