top of page

פיית הספרים - מיתוג

חנות ספרים יד שנייה, קטנה, קסומה. בבעלות מיטל פישל, שהיא משוררת שהוציאה ספר משל עצמה. מיטל היא מסוג המנהלות שככל הנראה מסתובבות עם אבקת פיות, אותה היא מפזרת סביבה. גורמת לכל המדפים להראות מזמינים ומרתקים,

ולך להתאהב מחדש בקריאה.

bottom of page