top of page

איורים בהזמנה

איורים שהוזמנו ממני לכבוד ימי הולדת, ימי נישואים ועוד. האיורים מבוססי תמונות, תחילה בסקצ' ידני לאחר מכן האיור עובר למחשב וממשיכה לאייר דיגיטלית. לבסוף, האיור מודפס לפי הפורמטים שהלקוחות רצו.

bottom of page